produkcia čaju

Čajovník je stále zelenou rastlinou z rodu Camellia.

čajová plantáž

Hoci existuje veľa rôznych druhov čaju, najčastejšie sa uvádzajú jeho dve odrody: Camellia sinensis, Camellia assamica. Ich krížením vzniklo veľa iných druhov.

Čajovník nemá veľké požiadavky na pôdu.

Ale na druhej strane je veľmi náročný na klímu. Najlepšie sa mu darí v horúcej a vlhkej klíme a vo výške 350-2450 metrov nad morom. Čajovníky pestované vo veľkých výškach rastú síce pomalšie, ale práve vtedy získavajú vlastnosti, ktoré rozhodujú o kvalite čaju.

Čajovník rastie na 4 kontinentoch.

Pestuje sa vo viac ako 30 krajinách, ktoré ročne produkujú spolu takmer 3 miliardy kg čaju. Tri krajiny najčastejšie spájané s čajom (India, Čína a Srí Lanka) produkujú spolu cca 60 % svetovej produkcie. Z kríka sa využívajú len lístky; oberajú sa len mladé výhonky spolu s púčikmi lístkov (dva lístky a púčik). Čím jemnejšie a mladšie lístky, tým lepší je čaj.

Produkcia čaju prebieha v 6 etapách

zbieranie čaju na plantáži

Zber

Ručné oberanie lístkov vyžaduje veľkú šikovnosť rúk, a preto túto činnosť vykonávajú najmä ženy.

Vädnutie

Lístky sa rozkladajú na stoly zo sieťky a ponecháva po dobu cca 10-20 hodín do doby, kým sa z nich vyparí prebytok vody.

Rolovanie alebo proces CTC

Lístky sa rolujú alebo prechádzajú procesom CTC. Pokiaľ chceme získať granulovaný čaj, použije sa proces CTC (C = crushing -drtenie, T = tearing -trhanie, C = curling -rolovanie), pokiaľ chceme listový čaj, použije sa proces rolovania.

Fermentácia

Toto je najjednoduchšia etapa produkcie, ale napriek tomu kľúčová pre získanie príslušných vlastností finálneho produktu. Lístky sú ponechávané na chladnom a vlhkom vzduchu po dobu cca 3 hodín. V tomto čase nastáva reakcia medzi kyslíkom vo vzduchu a látkami obsiahnutými v listoch.

Sušenie

Je to posledná etapa spracovania. Jej účelom je úplne zastaviť fermentáciu a doviesť čaj do stavu, v ktorom bude môcť byť dlho uchovávaný. Po skončení tejto etapy získava čaj svoju definitívnu čiernu farbu a taktiež výraznú čajovú arómu.

Triedenie

Čajové lístky sú klasifikované v závislosti od svojej veľkosti a vzhľadu.(c) 2008 Kontakt A s. r. o. | info@caffemauro.sk | Obchodná 52, 811 06 Bratislava
Technológia a dizajn: Netto SK